Vilkor för användning:

Vissa artiklar i sortimentet är avsedda för tävlingsverksamhet och saknar godkännande för framförande på allmän väg. Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med montage eller användande, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning.

Vi reserverar oss för text- och bildfel. Eftertryck, kopiering m.m. av Internetbutikens text och bilder är inte tillåtet.